Nyheter

Städdagen blir på söndag den 18 oktober kl 10. Vi hoppas på många hjälpande händer. Kom ihåg att märka er cykel om ni vill behålla den. Angående fönsterbytet så är bygglovet beviljat och vi inväntar nu byggstartslov från kommunen. Förhoppningsvis är detta klart i mitten av november då vi även har valt entreprenör. ...

Kommunen har beviljat bygglov för fönsterbyte. Vi kommer nu att välja entreprenör bland de fyra anbud som inkommit. ...

Det blev tyvärr ett felaktigt telefonnummer på det dokument som delades ut. Byt sista nollan (0) mot en nia (9). Telefonnumret skall vara: 070 4989193  ...

Styrelsen har beslutat att avlägsna alla cyklar utan ägare. Vi ber alla cykelägare att tydligt märka sina cyklar med namn, lägenhetsnummer och telefonnummer. Märkningen placeras på styret. Det gäller både cyklar i cykelförråd och utomhus. Omärkta cyklar kommer på städdagen den 18 oktober att placeras i ett låst förråd. Den som därefter saknar sin cykel kan kontakta styrelsen ...

När bygglovsnämndens arbetsutskott hade möte i juli hänsköts vår fråga om bygglov till bygglovsnämnden. Denna nämnd sammanträder den 14 september. ...

Årsberättelsen samt undertecknat protokoll från årsmötet finns nu i meny Föreningen/Dokument. ...

Kallelsen hittar du här ...

Vi har i samråd med en expert tagit ett beslut att fälla rönnen snett emot lekplatsen. Trädet har rötskador och det föreligger risk för ras. Vid samma tillfälle kommer oxeln närmast västväggen vid Hörningsnäsvägen 30 att fällas. Den står för nära väggen. Arbetet kommer att ske i början av april.                                                             Styrelsen ...

Årsmötet är flyttat till den 9 juni. Kallelse och årsmötespapper distribueras före mötet. ...

Föreningens årsmöte äger rum den 20 april kl 19. Motioner till årsmötet skall lämnas till styrelsen senast den 17 mars. Skicka motionen med email till info@brfklockarbacken8.se alternativt lämna den på ett papper i föreningens brevlåda Ängsnäsv. 4-6. Det skall tydligt framgå att det är en motion och vem som är avsändare. Kallelse och mer info.om årsmötet kommer senare. ...