Instruktioner

Brandskydd

Styrelsen prioriterar brandsäkerhet mycket högt för att skydda medlemmars liv och egendom.

Vi har via ett konsultföretag blivit informerade om Systematiskt BrandskyddsArbete (SBA) och har dokumenterade rutiner för detta. I detta dokument finns även regler för de boende. Läs om dessa i SBA-dokumentets kap5-6.

 Läs mer om brandskydd i detta dokument.

Föreningslokal

Föreningslokalen ligger i källaren på Ängsnäsvgen 3 och kan hyras av bostadsrättsinnehavare och hyresgäster i Brf Klockarbacken 8 samt utomstående. För att få hyra måste du ha fyllt 18 år. Uthyrs ENDAST för privat bruk eller föreningsverksamhet. Av utrymningsskäl får endast 15 personer befinna sig i lokalen.. För bokning, frågor mm: Se Kontakt.

Se även Regler för föreningslokal.

Förråd

Till varje lägenhet finns ett förråd, vanligtvis på vinden. Tillträdestiden till förråden är 06.00-23.00. Den boende ansvarar för att förrådet är märkt med namn och lägenhetsnummer och att vid behov skaffa lås. De boende ansvarar för att förrådskorridorer hålls rena och att alla prylar placeras i det egna förrådet. Om du vill hyra ytterligare ett förråd kontakta Storholmen.

Hobbyrum

Föreningen har ett hobbyrum. Där kan du som medlem/hyresgäst måla och snickra. Hobbyrummet är beläget i källaren på Ängsnäsvägen, mellan port 3 och 5. Du når Hobbyrummet genom porten på Ängsnäsvägen 3.

Hänsyn

Utifrån ett hänsynsperspektiv gäller följande tider:

Vardagar tystnad: 22.00-07.00

Helger tystnad: 22.00-09.00

Om du ska renovera/ha fest sätt gärna upp ett anslag i din port och förvarna dina grannar. Om du blir störd, knacka på hos den störande. Att ringa störjouren är en sista utväg. Om du trots påstötning fortfarande blir störd kan du ringa störjouren. Kostnaden för utryckning från störjouren kommer att debiteras den störande. Om störjouren ej kan  bekräfta att det är en störning måste föreningen betala utryckningskostnaden, vilket drabbar alla i föreningen. Ring därför störjouren endast vid akuta fall. 

Om du ringer störjouren var noga med att anteckna tidpunkt, plats, lägenhetsnummer, typ av störning mm  samt maila detta till styrelsen på info@brfklockarbacken8.se. Du kan även lämna uppgifterna i vår brevlåda på Ängsnsvägen 4-6.

Det finns både skrivna och oskrivna regler för vad man får och inte får göra som medlem/hyresgäst. I nästa menypunkt  Goda Grannar Guide har vi samlat några regler för trivsamt boende och god grannsämja.

Sophantering

Hushållssopor kastas i sopnedkast som finns i varje trappuppgång. Blöjor räknas också till hushållssopor och skall liksom andra hushållssopor förslutas väl i plastpåse innan de kastas. Illaluktande avfall såsom fisk- och skaldjursrester bör läggas i en extra påse. OBS! Det är förbjudet att slänga brandfarliga material i soporna.

Övriga sopor d.v.s. glas, papper och grovsopor måste den boende själv frakta till återvinningscentral eller återvinningsstation. På föreningens vår-och höststäddagar finns möjlighet att kasta grovsopor i uppställd container.
På återvinningscentralen tar man emot alla typer av sopor. Närmaste återvinningscentral är Regulatorvägen 3 i Flemingsberg (http://www.srvatervinning.se/Privat/Har/AVC/ ).
På en återvinningsstation kan man kasta pappersförpackningar (kartong), plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar, returglas, småbatterier och returpapper. Alla återvinningsstationer tar dock inte emot alla typer av sopor.

Här hittar ni aktuella återvinningstationer.

Det är absolut förbjudet att placera sopor i trappor, vindskorridorer och utomhus.

Utemiljö

Som boende i en bostadsrättförening har man ett ansvar för föreningens alla tillgångar och dit hör även utemiljön som gräsmattor, träd, planteringar, gångvägar, lekplatser, parkeringsplatser, grillplatser, redskapsbod, utemöbler och papperskorgar. Dessa tillgångar skall förvaltas och underhållas och ansvaret för detta ligger hos alla boende. En trevlig utemiljö gagnar alla i föreningen och det är också ett bra skyltfönster mot omvärlden. Förutom att ta egna initiativ ifråga om renhållning bör man delta i de städdagar som styrelsen anordnar vår och höst. Ju fler som ställer upp ju mindre arbete blir det för var och en och desto fortare blir man färdig.
Man kan också ta initiativ och bilda trädgårdsgrupper.

Det är också viktigt att man som boende håller uppsikt över utemiljön och larmar vid skadegörelse och vid försök till stöld av t.ex. bilar och cyklar.

Det är naturligtvis helt förbjudet att kasta papper och cigarettfimpar på gräsmattor och i rabatter. Använd papperskorgar!