Instruktioner

Andrahandsuthyrning

För att hyra ut en bostadsrätt i andra hand krävs tillstånd från föreningen. Motiv till en andrahandsuthyrning kan vara

 • Studier på annan ort
 • Tillfälligt arbete på annan ort
 • Prov på boende i annan form, t.ex samboende
 • Längre sjukhusvistelse eller rehabilitering
 • Tid att sälja bostadsrätt
 • Uthyrning till närstående
 • Väntan på egen pension

Andrahandsuthyrning gäller för max 2 år. Efter 1 år krävs nytt tillstånd.

För mer info. klicka på rubriken ovan

Brandskydd

Brandsäkerhet

 Trapphusen skall vara fria från föremål. Inga cyklar, barnvagnar, skidor med mera får förvaras där. Man skall inte heller placera blommor i trapphusens fönster.

 Vad kan du göra för att undvika brand?

 Se till att brandvarnaren fungerar. Pröva brandvarnaren regelbundet, helst varje månad.

 • Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn
 • Ställ aldrig levande ljus ovanpå elektriska apparater, t ex TV
 • Ha aldrig lättantändligt material i närheten av levande ljus
 • Låt aldrig tändstickor, tändare ligga åtkomliga för barn.

 Skaffa gärna en brandsläckare och en brandfilt!

För mer info. klicka på rubriken ovan.

Cykelrum

Föreningen har 11 cykelrum inklusive en cykelbod. Man har som boende tillgång till ett eller flera cykelrum.

För mer info. klicka på rubriken ovan.

Föreningslokal

Föreningslokalen ligger i källaren på Ängsnäsvgen 3 och kan hyras av bostadsrättsinnehavare och hyresgäster i Brf Klockarbacken 8 samt utomstående.

För mer info. klicka på rubriken ovan.

Förråd

Till varje lägenhet finns ett förråd, vanligtvis på vinden. Tillträdestiden till förråden är 06.00-23.00. Den boende ansvarar för att förrådet är märkt med namn och lägenhetsnummer och att vid behov skaffa lås. De boende ansvarar för att förrådskorridorer hålls rena och att alla prylar placeras i det egna förrådet. Om du vill hyra ytterligare ett förråd kontakta förvaltaren (se Kontakt).

För mer info klicka på länken ovan.

Hobbyrum

Föreningen har ett hobbyrum. Där kan du som medlem/hyresgäst måla och snickra. Hobbyrummet är beläget i källaren på Ängsnäsvägen, mellan port 3 och 5. Du når Hobbyrummet genom porten på Ängsnäsvägen 3.

För mer info. klicka på rubriken ovan.

Hänsyn

Utifrån ett hänsynsperspektiv gäller följande tider:

Vardagar tystnad: 22.00-07.00

Helger tystnad: 22.00-09.00

Om du ska renovera/ha fest sätt gärna upp ett anslag i din port och förvarna dina grannar. Om du blir störd, knacka på hos den störande. Att ringa störjouren är en sista utväg. Om du trots påstötning fortfarande blir störd kan du ringa störjouren. Kostnaden för utryckning från störjouren kommer att debiteras den störande. Om störjouren ej kan  bekräfta att det är en störning måste föreningen betala utryckningskostnaden, vilket drabbar alla i föreningen. Ring därför störjouren endast vid akuta fall. 

Om du ringer störjouren var noga med att anteckna tidpunkt, plats, lägenhetsnummer, typ av störning mm  samt maila detta till styrelsen på info@brfklockarbacken8.se. Du kan även lämna uppgifterna i vår brevlåda på Ängsnsvägen 4-6.

Det finns både skrivna och oskrivna regler för vad man får och inte får göra som medlem/hyresgäst. I nästa menypunkt  Goda Grannar Guide har vi samlat några regler för trivsamt boende och god grannsämja.

Sophantering

Hushållssopor kastas i sopnedkast eller i sopkärl på gården. Blöjor räknas också till hushållssopor och skall liksom andra hushållssopor förslutas väl i plastpåse innan de kastas. Illaluktande avfall såsom fisk- och skaldjursrester bör läggas i en extra påse. 

För mer info klicka på rubriken ovan.

Utemiljö

Som boende i en bostadsrättförening har man ett ansvar för föreningens alla tillgångar och dit hör även utemiljön som gräsmattor, träd, planteringar, gångvägar, lekplatser, parkeringsplatser, grillplatser, redskapsbod, utemöbler och papperskorgar. Dessa tillgångar skall förvaltas och underhållas och ansvaret för detta ligger hos alla boende. En trevlig utemiljö gagnar alla i föreningen och det är också ett bra skyltfönster mot omvärlden. Förutom att ta egna initiativ ifråga om renhållning bör man delta i de städdagar som styrelsen anordnar vår och höst. Ju fler som ställer upp ju mindre arbete blir det för var och en och desto fortare blir man färdig.

Det är naturligtvis helt förbjudet att kasta papper och cigarettfimpar på gräsmattor och i rabatter. Använd papperskorgar!
Håll ett avstånd på 4-6 m från fastigheten vid rökning.

För mer info. klicka på rubriken ovan.