Utvändigt montage

I samband med vår fasadrenovering är det beslutat att vi inte tillåter någon form av montering av t.ex. paraboler, blomlådor, kattstegar på våra fasader eller fönster. Detta för att undvika olyckor och skador på fasaden. Regelbrott kan medföra kostnader för den boende.