Valberedning

Ledamöter

Sanja Kuruzovic, Ängsnäsvägen 4

Yvonne Sköldborg, Ängsnäsvägen 9

För kontakt med valberedningen: Se Kontakt