Valberedning

Ledamöter

Yvonne Sköldborg, Ängsnäsvägen 9

Annie Bartos, Ängsnäsvägen 5

För kontakt med valberedningen: Se Kontakt