Renovering av lägenhet

Om du har planer på ombyggnad eller renovering av lägenheten, tänk då på att styrelsens godkännande behövs. Du börjar med att skicka in en förfrågan till förvaltaren Storholmen (se Kontakt). Bifoga tydliga ritningar och beskrivningar. Observera att inga ombyggnationer av lägenheten får ske utan styrelsens godkännade. Styrelsens godkännande behövs även för eventuell andrahandsuthyrning av lägenheten.

I de fall där medlemmar renoverar sina lägenheter är de också ansvariga för strömförsöjningen. Om man t.ex. vid upprepade tillfällen orsakar strömavbrott så att förvaltaren måste tillkallas för att lösa problemet är det inte föreningens skyldighet att betala detta. För mer information om vilka riktlinjer som gäller kontakta Storholmen.

I stadgarnas §24 kan man läsa om hur ansvaret för en lägenhet är fördelat mellan den boende och föreningen.