Nyheter

I detta utskick finns information om extrastämman ...

Läs detta dokument! ...

Det blir extrastämma den 31 mars. Läs mer i kallelse. ...

Fönsterbytet närmar sig. Det är uppdelat i sex etapper med start i april och slut i oktober samt semesteruppehåll i juli. Den första etappen, dvs Ängsnäsvägen 1, 3 och 5 startar vecka 15. Tidplanen  finns i detta dokument. För en lägenhetsinnehavare sker bytet i två steg. Först kommer fönstren i varje lägenhet att mätas. Mätningen sker några veckor före bytet.  Fönstren i etapp ...

På tisdagen den 2 februari kommer alla fönster på Ängsnäsvägen 1,3,5,7 och 9 att kontrollmätas. Läs mer på denna avisering som också kommer att delas ut. ...

Styrelsen agerar utifrån föreningens stadgar och de lagar och förordningar som gäller i en demokrati. Enskilda ledamöter i styrelsen kan inte fatta beslut åt hela styrelsen eller åt föreningen. Varje ledamot nyttjar sin rösträtt.  Styrelsen/föreningen följer folkhälsovårdsmyndigheten och Huddinge kommuns restriktioner i samband med Corona Covid-19 och kommer i dagsläget inte k ...

Mangeln i tvättstugan på Hörningsnäsvägen 38 är trasig. Styrelsen har beslutat att inte köpa in en ny mangel. Bruket av mangel är väldigt litet och de som vill mangla får gå till de båda andra tvättstugorna.  ...

Styrelsen har nu valt entreprenör för fönsterbytet. Det blir företaget Lyel Fönstermontage och fönstermodellen heter Leiab Epok. Det är ett treglasfönster med aluminiumutsida. Lägenhetsfönstren är av typ kipp/dreh och har aluminiumpersienner.. Följande uppgifter är preliminära:  projektstart i mars/april projekttid 6-7 månader husordning: Ängsnäsvägen, Hörningsnäsvägen, Fö ...

Städdagen blir på söndag den 18 oktober kl 10. Vi hoppas på många hjälpande händer. Kom ihåg att märka er cykel om ni vill behålla den. Angående fönsterbytet så är bygglovet beviljat och vi inväntar nu byggstartslov från kommunen. Förhoppningsvis är detta klart i mitten av november då vi även har valt entreprenör. ...

Kommunen har beviljat bygglov för fönsterbyte. Vi kommer nu att välja entreprenör bland de fyra anbud som inkommit. ...