Cykelrum

Föreningen har 11 cykelrum inklusive en cykelbod. Man har som boende tillgång till ett eller flera cykelrum. Vilket eller vilka cykelrum man har tillgång till är beroende av i vilken port man bor. Det cykelrum man i första hand har tillgång till ligger i anslutning till porten. Eftersom cykelrummen varierar i storlek kan man ha tillgång till flera rum. Dessa rum är inprogrammerade i låsbrickan.  Förvaltaren (se Kontakt) sköter programmeringen av brickor.

I ett cykelrum får endast följande saker förvaras:

  • cykel
  • cykelkärra
  • barnvagn
  • rullstol
  • rullator

Det är alltså förbjudet att använda cykelrummen som förvaringsplats för grillar, spel, leksaker, bildäck mm