Föreningen

Förvaltning

Föreningens ekonomiska och tekniska förvaltning samt fastighetsskötsel handhas av företaget Storholmens Förvaltnings AB som också tar emot Felanmälan. Se Kontakt.

Valberedning

Ledamöter

Yvonne Sköldborg, Ängsnäsvägen 9

Annie Bartos, Ängsnäsvägen 5

För kontakt med valberedningen: Se Kontakt