Föreningen

Förvaltning

Föreningens ekonomiska och tekniska förvaltning samt fastighetsskötsel handhas av företaget Delagott Förvaltning som också tar emot Felanmälan. Se Kontakt.