Hobbyrum

Föreningen har ett hobbyrum. Där kan du som medlem/hyresgäst måla och snickra. Hobbyrummet är beläget i källaren på Ängsnäsvägen, mellan port 3 och 5. Du når Hobbyrummet genom porten på Ängsnäsvägen 3.

Hobbyrummet bokas genom Aptus systemet. Antingen så gör du det på tavlan utanför tvättstugan Ängsnäsvägen 3 eller så gör de det på webben. Gå då in på fliken ""bokning"" välj sedan ""Ängsnäsvägen 3+7"". Där finns det sedan en flik, välj bokningstyp, ""Hobbyrum"".

Hobbyrummets pass är 24 timmar långa, med start kl 12.00, slut kl 11.59. Du kan boka upp till tre pass i sträck. Du kan boka max tre pass per vecka. Detta så att du i lugn och ro kan färdigställa ditt projekt. Om du inte påbörjar ditt pass inom 30 minuter faller bokningen bort och hobbyrummet blir ledigt för någon annan att använda. 

I hobbyrummet är det förbjudet att utföra heta arbeten, som t.ex. svetsning, p.g.a. brandrisken. Städa efter dig och ta med dig dina sopor. Lämna rummet så som du själv vill att det ska se ut när du kommer dit. 

Styrelsen hoppas att hobbyrummet ska komma till användning av både medlemmar och hyresgäster!

Trivselregler

För allas trevnad finns ett antal regler som alla som utnyttjar hobbyrummet ombeds bejaka. 

  1. Använd hobbyrummet som om det vore ert eget samtidigt som ni visar hänsyn till andra som också utnyttar rummet.
  2. Maskinerna får EJ hanteras av minderåriga! Vuxna har fullständigt ansvar för sina barn som vistas i rummet.
  3. Vid målning, vänligen använd underlägg eller plastöverdrag för att skydda arbetsbänkar, väggar mm från färgstänk.
  4. Vid snickerier, vänligen sörj för att minimera slitage på arbetsbänkar genom att vara försiktiga vid hamrande, borrning, sågning mm
  5. Sörj för god ventilation. Tänk på att vissa målar- och sprayfärger, lim och lack luktar starkt. Även vid snickerier och andra aktiviteter som dammar är det viktigt att sörja för gos ventilation. STARTA FLÄKTEN!!
  6. Städa alltid efter er. Dammsugare och sop finns för att hålla rent och snyggt. Använd dem!
  7. Går något sönder i hobbyrummet kontakta styrelsen  på info@brfklockarbacken8.se.
  8. Tänk på brandrisken! Lämna inte bråte i korridoren utanför hobbrummet. Syssla ej heller med brandfarliga ämnen eller aktiviteter i hobbyrummet.
  9. Önskas skåp, hör av er till styrelsen.