Förvaltning / Felanmälan

Föreningens förvaltare är Storholmens Förvaltnings AB. De sköter både teknisk förvaltning, kameral förvaltning, hyres- och avgiftsadministration samt drift/underhåll för hela fastigheten.
Kontaktinformation till Storholmen finns också på alla porttavlor i alla föreningens portar.

Storholmens Förvaltnings AB

Pastellvägen 6
121 36, Johanneshov

Telefon 0771 - 786 746

Kontakt sker via hemsidan
http://www.storholmendirekt.se/

På kväller och helger vid akuta, brådskande ärenden, ring
08-18 70 00 Fastighetsjour (Dygnet)