Förvaltning / Felanmälan

Föreningens förvaltare är Storholmens Förvaltnings AB. De sköter både teknisk förvaltning, kameral förvaltning, hyres- och avgiftsadministration samt drift/underhåll för hela fastigheten.
Kontaktinformation till Storholmen finns också på alla porttavlor i alla föreningens portar.

Storholmens Förvaltnings AB

Pastellvägen 6
121 36, Johanneshov

Telefon 08 - 520 252 00

Kontakt/felanmälan sker via hemsidan
http://www.storholmendirekt.se/

För entreprenörer: Fakturor i .pdf-format mailas till fakturorstorholmen@storholmen.se

 

På kväller och helger vid akuta, brådskande ärenden, ring
08-18 70 00 Fastighetsjour (Dygnet)