Förvaltning / Felanmälan

Föreningens förvaltare är Delagott Förvaltning. De sköter både teknisk förvaltning, kameral förvaltning, hyres- och avgiftsadministration samt drift/underhåll för hela fastigheten inklusive utemiljö/trädgård.

Kontakt/felanmälan sker via kundportalen
https://www.delagott.se/kundservice

Där finns bl.a. telefonnumret för felanmälan 08 - 55 11 05 00

Kontaktinformation till Delagott finns också på tavlor i alla föreningens portar

För entreprenörer: Fakturor mailas till delagott@centsoft.se
ORG.NR 556792-5200

Swish
Nr: 123 331 00 83

Delagotts huvudkontor
Hantverkargatan 5C
112 21  Stockholm
Telefon 08 – 33 12 10

 

På kväller och helger vid akuta, brådskande ärenden, ring
08-18 70 00 Fastighetsjour (Dygnet)