Förråd

Till varje lägenhet finns ett förråd, vanligtvis på vinden. Tillträdestiden till förråden är 06.00-23.00. Den boende ansvarar för att förrådet är märkt med namn och lägenhetsnummer och att vid behov skaffa lås. De boende ansvarar för att förrådskorridorer hålls rena och att alla prylar placeras i det egna förrådet. Om du vill hyra ytterligare ett förråd kontakta förvaltaren (se Kontakt).