Brandskydd

Brandsäkerhet

 Trapphusen skall vara fria från föremål. Inga cyklar, barnvagnar, skidor med mera får förvaras där. Man skall inte heller placera blommor i trapphusens fönster.

Orsaken är dels att utrymningsvägar kan blockeras dels att brand kan anläggas i t.ex. barnvagn med en förödande rökgasutveckling. 3-5 andetag med rökgaser är nog för att få så svåra skador i lungorna att man kan avlida.

I förråden skall av naturliga skäl allt förvaras i det egna förrådet och inte i korridorerna. Burkar med färg, lösningsmedel och liknande är absolut förbjudet att ställa ifrån sig i allmänna utrymmen.

 Vad kan du göra för att undvika brand?

 Se till att brandvarnaren fungerar. Pröva brandvarnaren regelbundet, helst varje månad.

 • Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn
 • Ställ aldrig levande ljus ovanpå elektriska apparater, t ex TV
 • Ha aldrig lättantändligt material i närheten av levande ljus
 • Låt aldrig tändstickor, tändare ligga åtkomliga för barn.

 Skaffa gärna en brandsläckare och en brandfilt!

Följande text är hämtad från Brandskyddsföreningens hemsida

Det ska du göra om det börjar brinna:

 • Rädda först dem som är i livsfara – men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Ta dig ner under röken – nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr – öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Känner du på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. Stängda dörrar hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå till återsamlingsplatsen.
 • Varna alla dem som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
 • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.
 • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en brandsläckare och rikta mot glöden – inte på lågorna.

Ovanstående ordning är en rekommendation. Det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera.

 

Vem ansvarar för brandvarnaren?

Bostadsrättslägenhet - det yttersta ansvaret för inköp och montering vilar på föreningens styrelse. Bostadsrättsinnehavaren är därefter ansvarig för skötsel och underhåll av brandvarnaren.

Det samma gäller för hyreslägenheter och hyresgästen ansvarar sedan för skötsel och underhåll såsom batteribyte.

Gör det till en tradition att kontrollera batteri och funktion av brandvarnaren samtidigt som du exempelvis plockar fram adventsljusstaken.

Varje år inträffar mellan 200 och 250 bränder i Sverige relaterat till vårt julfirande där merparten av bränderna orsakas av levande ljus.

Vad behövs för att det ska kunna brinna?

För att en brand ska kunna uppstå behövs värme, syre och brännbart material.

För att släcka en brand tar man bort en av beståndsdelarna.

Vatten används för att reducera värmen och att göra det brännbara materialet mer svårantändligt.

En brand på en spis är ofta relaterad till olja och då olja och vatten reagerar explosionsartat ska inte vatten användas vid släckning. I stället ska branden kvävas med hjälp av kastrull-lock eller brandfilt.

Checklista för boende

 • Är brandvarnaren testad? Ja/Nej
 • Alla i hushållet vet var brandsläckare och brandfilt finns. Ja/Nej
 • Familjen har en plan och vet vad de ska göra vid utrymning av lägenheten Ja/Nej
 • Alla kontakter och sladdar är hela Ja/Nej
 • Ljus i ljusstakar står stadigt och är inte placerade nära gardiner eller liknande Ja/Nej
 • Familjen släcker levande ljus när rummet lämnas Ja/Nej
 • Vår spiskåpa/köksfläkt görs ren regelbundet Ja/Nej

Föreningens brandskyddsarbete, Systematiskt brandskyddsarbete

Föreningen har haft Cupola på plats och de har genomfört en SBA-rondering. Flertalet förbättrande åtgärder är gjorda så som montering av brandsläckare och nödutrymningsskyltar.

Vi använder oss också av deras  SBA-verktyg där exempelvis samtliga branddörrar är dokumenterade och inventerade. Dessa SBA-ronderingar görs en gång i kvartalet och dokumenteras.

Det är också ur brandsynpunkt därför som fastighetsskötaren sätter lappar på de saker som hittas i allmänna utrymmen som inte ska vara där, så som barnvagnar, kartonger etc.