Brandskydd

Styrelsen prioriterar brandsäkerhet mycket högt för att skydda medlemmars liv och egendom.

Vi har via ett konsultföretag blivit informerade om Systematiskt BrandskyddsArbete (SBA) och har dokumenterade rutiner för detta. I detta dokument finns även regler för de boende. Läs om dessa i SBA-dokumentets kap5-6.

 Läs mer om brandskydd i detta dokument.