Telefoni, bredband, TV

Beställning, felanmälan och frågor görs till Telenor.  Se även information i menypunkten Fakta om /Telefoni, Bredband och TV.
Man kan även vända sig till styrelsens kontaktman om man har frågor eller söker hjälp. Detta sker med mail till info@brfklockarbacken8.se.