Protokoll från årsmötet

Protokoll från årsmötet finns under Föreningen/Dokument/Årsmötesprotokoll (kräver inloggning).