Kontakt

Vänligen ange förnamnet.
Vänligen ange efternamnet
Vänligen ange en giltigt e-postadress

Förvaltning / Felanmälan

Föreningens förvaltare är Storholmens Förvaltnings AB. De sköter både teknisk förvaltning, kameral förvaltning, hyres- och avgiftsadministration samt drift/underhåll för hela fastigheten.
Kontaktinformation till Storholmen finns också på alla porttavlor i alla föreningens portar.

Storholmens Förvaltnings AB

Blasieholmsgatan 4a
111 48, Stockholm

Telefon 0771 - 786 746

Kontakt sker via hemsidan
http://www.storholmendirekt.se/

Fakturor i .pdf-format mailas till fakturorstorholmen@storholmen.se/

På kväller och helger vid akuta, brådskande ärenden, ring
08-18 70 00 Fastighetsjour (Dygnet)

Störningsjour

Bevakningsassistans i Tyresö

Telefon 08-55002969

Försäkring i Trygg Hansa, frågor

Frågor kring föreningens försäkring hos Trygg Hansa

Telefon 018 - 567 101

http://www.bolander.se

Försäkring i Trygg Hansa, skadeanmälan

Skadeanmälan till Trygg-Hansa görs via telefon till 077-11 11 500

Föreningslokal

Bokning, frågor mm görs med email.

E-post ordforande@brfklockarbacken8.se

Valberedningen

Valberedningen kontaktas med epost

E-post valberedning@brfklockarbacken8.se

Föreningen

Brf Klockarbacken 8

Ängsnäsvägen 4
141 46 Huddinge

E-post info@brfklockarbacken8.se