Kontakt

Störningsjour

Bevakningsassistans i Tyresö

Telefon 08-55002969

Försäkring i Trygg Hansa, frågor

Frågor kring föreningens försäkring hos Trygg Hansa

Telefon 018 - 567 101

http://www.bolander.se

Försäkring i Trygg Hansa, skadeanmälan

Skadeanmälan till Trygg-Hansa görs via telefon till 077-11 11 500

Valberedningen

Valberedningen kontaktas med epost

E-post valberedning@brfklockarbacken8.se

Föreningen

Brf Klockarbacken 8

Ängsnäsvägen 4
141 46 Huddinge

E-post info@brfklockarbacken8.se