Lås, porttelefon och brevlådor

Som boende har du nycklar till din lägenhet samt till brevlådan i entrén. Dessutom har du brickor till entréporten. Föreningen använder Aptus bricksystem. Det elektriska Aptussytemet har batteribackup och fungerar även vid strömavbrott.
Vid problem eller för att beställa nycklar/brickor eller omkodning av brickor kontaktar man vår förvaltare (se Kontakt).

Nyckeltub

Varje lägenhetsdörr har en nyckeltub.

Från utsida:  och

från insida:  

Med nyckeltuben kan man göra lägenhetsnyckel tillgänglig för t.ex. hantverkare. Hantverkarna har en speciell tubnyckel med vilken de öppnar tuben utifrån och drar ut lägenhetsnyckeln genom tuben. Som boende hänger man alltså nyckel till lägenheten på  insidan av tuben. Det är viktigt att kontrollera att den verkligen kan passera genom tuben. Det fungerar förstås inte med en hel nyckelknippa eller med ringar eller andra stora föremål som hänger med nycklarna. Det bästa är förstås att vid dessa tillfällen endast hänga nyckeln till cylinderlåset innanför tuben och endast låsa cylinderlåset med en kopia av nyckeln.

 

Om man installerat en ny dörr utan nyckeltub är man skyldig att vara hemma för att släppa in hantverkare eller göra nycklarna tillgängliga på annat sätt.

 

Porttelefon

För att du från din lägenhet skall kunna släppa in besökare genom porten behöver du koppla upp en telefonanslutning. Det fungerar både med fast och mobil lanslutning. Kontakta vår förvaltare och gör din beställning. Ange följande information: Namn, adress, lägenhetsnummer (finns på hyr- eller avgiftsavi alternativt brevlådan) och det telefonnummer som du vill koppla till porttelefonen. För kontakt med förvaltaren: Se Kontakt.

Koden som används i porttelefonen är de fyra sista siffrorna i telefonnumret. Den besökande slår in koden på porttelefonens knappsats och avslutar med Ring/Öppna. Det ringer då i den aktuella telefonen och man öppnar med att slå * (stjärna) på telefonen.

Paket som fastnat i brevlådan

Styrelsen har nyckel för att kunna öppna hela framsidan av postlådorna och kan alltså ta ut paket som fastnat.