Nyheter

Enligt beslut på årsmötet kommer föreningen att betala ett arvode till medlem för att sköta utemiljön under förutsättning att totala kostnaden för lön, sociala avgifter och försäkring inte överstiger den kostnad föreningen hade under 2016. Detta är nu säkerställt (nuvarande försäkring tillräcklig) och trädgårdsredskap är inhandlade.  ...

Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) har genomförts och blivit godkänd. Besiktningsprotokollet finns hos styrelsen och är insänt till tillsynsmyndigheten dvs Huddinge kommun. Nästa OVK sker 2022. ...

Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag angående ny styrelse. Dessutom valdes Anne Karlsson och Veronica Karlén in som suppleanter. På styrelsens konstituerande möte beslutades att Lars-Erik Sundqvist blir ny ordförande och Jesper Ramström blir ny vice ordförande. På årsmötet fick styrelsens båda motioner bifall. Motionen om övergång till hyresrätt drogs tillbaka a ...

Årsmötet äger rum den 4 april kl 19.00 i Hörningsnässkolans matsal. Läs kallelsen ...

Söndagen den 7 maj är det dags för vårstädning. Vi samlas vid Ä-vägen 4-6 kl 10. Sopcontainer kommer att finnas på plats. Vi ses!Mvh Styrelsen ...

Föreningens årsmöte äger rum den 4 april kl 19. Motioner till årsmötet skall lämnas till styrelsen senast den 5 mars. Skicka motionen med email till info@brfklockarbacken8.se alternativt lämna den på ett papper i förenigens brevlåda Ängsnäsv. 4-6. Det skall tydligt framgå att det är en motion och vem som är avsändare. Vill du göra en insats för föreningen eller känner någon ...

Vi arbetar på att ta fram en helt ny hemsida.

Under utvecklingen ber vi er ha överseende för viss felaktig eller saknad information.
Sidan uppdateras nästan dagligen.

Styrelsen ber att få önska alla boende på Klockarbacken 8 en trevlig helg!

Träd har tagits ned inom föreningens område. Läs mer i trädfällning samt titta på filmen nedan.   ...

Styrelsen har beslutat att upphöra med kontakt via telefon. Kontakt med styrelsen och bokning av föreningslokal sker via email. Se Kontakt ...