Nyheter

VentilationsKontroll (OVK) kommer att genomföras under vecka 5. Man behöver tillträde till samtliga lägenheter.

Följ instruktionerna på de informationslappar som delas ut!!

Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK) kommer att genomföras under vecka 5. Man behöver tillträde till samtliga lägenheter. Följ instruktionerna på de informationslappar som delas ut!! ...

Problemet med porttelefonerna är löst. Bredbandsbolaget hade en spärr mot mobiltelefoner. Denna är nu borttagen

Styrelsen ber att få tacka alla de medlemmar som ställde upp och hjälpte till under städdagen.

Bokning av tvättstuga och hobbyrum fungerar nu från hemsidan. Använd knappen Tvättbokning uppe till höger på hemsidan.

Årsmöte

Årsmötet kommer att äga rum den 28 april kl 19. Lokalen är Tomtbergaskolans matsal. Årsberättelse mm kommer i medlemmarnas brevlådor före mötet

Städdag

Vårens städdag inträffar söndagen den 26 april.

Garantibesiktning genomförd.

För ett fåtal lägenheter fanns tillträdesproblem. Besiktning av dessa görs under janauari. Vi inväntar sedan förslag på åtgårder för de fel som hittats. 

Vattensamling på vändplan

På vändplanens nedre del vid Ängsnäsvägen samlas en del vatten vid regn. Styrelsen har beställt åtgärdsarbete som kommer att utföras när våren har anlänt.

Systematiskt BrandskyddsArbete (SBA)

Styrelsen har initierat SBA som kommer att utföras av behörig firma.

Bredbandsbolaget tar över

I enlighet med de brev som skickats till de boende kommer Bredbandsbolaget att ersätta Tele2 som operatör för bredband och TV. Detta sker under februari och varje lägenhet kommer att få besked i tid.

Extra parkeringsplats

En extra bilplats kommer att inrättas på parkeringen bakom husen på Ängsnäsvägen.

Vår grannförening Klockarbacken 9 har lediga p-platser med el vid Förrådsvägen 27/Centralvägen. Om ni är intresserade av att hyra kan ni kontakta dem på 070-725 76 38. 

Den 10 oktober är det dags för alla föreningsmedlemmar (och de hyresgäster som vill delta) att hjälpa till och ha trevligt. 

Samling vid Ängsnäsvägen vändplanen kl. 10.00

Föreningen bjuder på lättare förtäring.

Du har också möjlighet att slänga eget skräp i containern under dagen (i mån av plats).

Obs! Ej Miljöfarligt eller eltekniskt skräp. Ex. kylskåp, datorer, spisar, målarfärg, mediciner m.m.

Vi ses!
Mvh Styrelsen

Föreningen ärvde systemet APTUS och de passerbrickor som var i omlopp av HUGE. Det har nu kommit till styrelsens kännedom att okända företag och personer har tillgång till passerbrickor till våra fastigheter. För att förhindra att obehöriga har tillträde till våra fastigheter har styrelsen beslutat att spärra ALLA passerbrickor som okända företag och personer innehar.  Det inn ...