Nyheter

Det blev tyvärr ett felaktigt telefonnummer på det dokument som delades ut. Byt sista nollan (0) mot en nia (9). Telefonnumret skall vara: 070 4989193  ...

Styrelsen har beslutat att avlägsna alla cyklar utan ägare. Vi ber alla cykelägare att tydligt märka sina cyklar med namn, lägenhetsnummer och telefonnummer. Märkningen placeras på styret. Det gäller både cyklar i cykelförråd och utomhus. Omärkta cyklar kommer på städdagen den 18 oktober att placeras i ett låst förråd. Den som därefter saknar sin cykel kan kontakta styrelsen ...

När bygglovsnämndens arbetsutskott hade möte i juli hänsköts vår fråga om bygglov till bygglovsnämnden. Denna nämnd sammanträder den 14 september. ...

Årsberättelsen samt undertecknat protokoll från årsmötet finns nu i meny Föreningen/Dokument. ...

Kallelsen hittar du här ...

Vi har i samråd med en expert tagit ett beslut att fälla rönnen snett emot lekplatsen. Trädet har rötskador och det föreligger risk för ras. Vid samma tillfälle kommer oxeln närmast västväggen vid Hörningsnäsvägen 30 att fällas. Den står för nära väggen. Arbetet kommer att ske i början av april.                                                             Styrelsen ...

Årsmötet är flyttat till den 9 juni. Kallelse och årsmötespapper distribueras före mötet. ...

Föreningens årsmöte äger rum den 20 april kl 19. Motioner till årsmötet skall lämnas till styrelsen senast den 17 mars. Skicka motionen med email till info@brfklockarbacken8.se alternativt lämna den på ett papper i föreningens brevlåda Ängsnäsv. 4-6. Det skall tydligt framgå att det är en motion och vem som är avsändare. Kallelse och mer info.om årsmötet kommer senare. ...

Som vi meddelat tidigare så skall man byta ventilationsfiltren i sina lägenheter. Många har dock inte uppmärksammat detta men det går bra att hämta filter i styrelserummet Ängsnäsvägen 4-6. Ni måste dock först ringa Lars-Erik som innehar styrelsens jourtelefon, tel 070 4989193. Ta reda på  hur många filter ni behöver och ta gärna med de gamla filtren. ...

Protokollet från extrastämman, där det beslutades att fönstren skall bytas, finns inlagt under Föreningen/Dokument. Där hittar ni också det senaste informationsbrevet. För att kunna läsa dokumenten krävs inloggning med lösenord. Observera att lösenordet har tecknet * på slutet. Styrelsen ber att få önska alla boende en God Jul och ett Gott Nytt År     ...