Mailsystem nere

2021-03-28.

Styrelsens mailsystem är nere vilket gör att man inte kan skicka mail till info@brfklockarbacken8.se eller till valberedning@brfklockarbacken8.se. Man kan inte heller nå styrelsemedlemmar. Förhoppningsvis kommer det att fungera under morgondagen.