Försäkring

Varje boende måste teckna en hemförsäkring för sin lägenhet. Detta görs hos valfritt försäkringsbolag. Hemförsäkringen gäller den lösa egendomen man har i sitt hem. Du behöver inte ha/teckna bostadsrättstillägget i din egen hemförsäkring eftersom föreningen har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg hos "Trygg-Hansa". Bostadsrättstillägget gäller ytskiktet och den fasta egendomen i lägenheten. Men den boende måste själv kontakta sitt försäkringsbolag för att vid behov säga upp sitt eget bostadsrättstillägg.

För kontakt med Trygg-Hansa: se Kontakt

Vem ansvarar för vad vid vattenskador? Läs på följande länk!