Tvättstugor

Föreningen har 3 st. tvättstugor och dessa finner man på Hörningsnäsvägen 28-30 Ängsnäsvägen 3 och Ängsnäsvägen 7. I tvättstugan på Ängsnäsvägen 3 finns det fyra vanliga tvättmaskiner men vid en bokning av ett tvätt pass så ingår endast två maskiner. I samma tvättstuga finns även en maskin för grovtvätt med tillhörande torktumlare och torkskåp, denna bokas separat. Bokning av tvättpass kan ske på internet (webbokning) eller på plats.

Webbokning av Tvättstugan  

Du hittar Tvättbokning uppe till höger på föreningens hemsida.

Du loggar in med ditt lägenhetsnummer (föreningens lägenhetsnummer, du hittar information om lägenhetsnummer i meny Fakta om på hemsidan).

Du använder de tre sista siffrorna i ditt lägenhetsnummer.

Ex: 0104 ------> 104, 0001------->001

Ditt förstagångslösenord består av lägenhetsnumret + ab.

Ex: 104ab, 001ab

När du loggat in första gången bör du byta lösenord. Lösenordet måste bestå av minst fem tecken.

När du loggat in klickar du på Bokning om du vill boka tid eller på Inställningar om du vill ändra password. På bokningssidan väljer du först tvättplats (Hörningsnäsvägen eller Ängsnäsvägen). På Ängnäsvägen väljer du mellan Normaltvätt och Grovtvätt samt vilken tvättstuga.

Sedan bokar du en lämplig tid. Grönt + betyder ledig tid. Det finns även en hjälpknapp.

Om man har glömt sitt lösenord eller har andra problem med bokningen så vänder man sig till förvaltaren (se Kontakt).

Instruktioner för tvättbokning på plats

Bokningsbilden består av kolumner och rader där varje kolumn är en dag och varje rad ett pass. 

Välj typ 
Välj bokningstyp genom att klicka på någon av länkarna under välj typ. Bokningsobjekten i denna panelgrupp kan vara indelade i upp till fyra typer. Finns det bara en typ så kan inget val göras. 

Välj bokningsgrupp 
När du valt typ så kommer du eventuellt att få välja bokningsgrupp. Klicka på fliken för den grupp du vill boka. Det kan finnas upp till fyra flikar. 

Bokning 
Leta rätt på ett ledigt pass i kalenderbilden och klicka på detta. Bokningen bekräftas genom att symbolen visas istället. 
Om du skall boka annan tid än innevarande vecka, klicka på 'Nästa vecka', så bläddrar du en vecka i taget. 

Avboka 
Om du ändrar dig så sker avbokning genom att du klickar på . Denna växlar då åter till .

Flera bokningslistor på samma bokningsgrupp 
Innehåller den bokningsgrupp som du bokar på mer än en bokningslista så kommer det efter en genomförd bokning att finnas både ett och en på denna tid (under förutsättning att det finns ytterligare lediga tider). Klicka på för att boka ytterligare ett pass på samma tid eller klicka på nyckelbrickan för att avboka. 

Visa/avboka 
Detta val ger dig en lista på pass som du bokat, och om du vill kan du avboka. Listan visar dessutom pass för tider som redan passerats så att du kan få en översikt på alla pass du utnyttjat för innevarande period.


Teckenförklaring 
Passet är upptaget. Någon annan har bokat detta. 
Passet är ej bokningsbart. Kan bero på att tiden passerats eller att passet är reservarat. 
Passet är ej bokningsbart ännu. Visas dels för pass som ligger bortanför den möjliga bokningsperioden och dels i de fall när funktionen 'Sista timmen-bokning' är aktiverad.

Ladda ner instruktionerna i PDF-format

Du loggar in med ditt lägenhetsnummer som du har hos föreningen ej gamla HUGE-numret. Ditt lägenhetsnummer finner du på din hyres- avgiftsavi.

Du använder de tre sista siffrorna i ditt nuvarande lägenhetsnummer.
Ex: 128900001 -> 001

Ditt förstagångslösenord består av lägenhetsnumret + ab
Ex: 001ab

När du loggar in första gången måste du byta lösenord. Lösenordet måste bestå av minst fem tecken.

 

Senaste nyheter

Årsredovisning och protokoll från årsmötet 2022 finns i Föreningen/Dokument ...

Läs mer

Det har skett förändringar inom styrelsen. Se menypunkt Föreningen/Styrelsen. Stadgarna som godkänd ...

Läs mer

Protokoll från årsmötet finns under Föreningen/Dokument/Årsmötesprotokoll (kräver inloggning). ...

Läs mer

Visa alla

BRF Klockarbacken 8

Ängsnäsvägen 4 
141 46 Huddinge