Andrahandsuthyrning

För att hyra ut en bostadsrätt i andra hand krävs tillstånd från föreningen. Motiv till en andrahandsuthyrning kan vara

 • Studier på annan ort
 • Tillfälligt arbete på annan ort
 • Prov på boende i annan form, t.ex samboende
 • Längre sjukhusvistelse eller rehabilitering
 • Tid att sälja bostadsrätt
 • Uthyrning till närstående
 • Väntan på egen pension

Andrahandsuthyrning gäller för max 2 år. Efter 1 år krävs nytt tillstånd.

För att söka tillstånd för andrahandsuthyrning vänder man sig till förvaltaren (se Kontakt).  Man får fylla i en blankett och på denna blankett skall bl.a. anges motiv och hyresgästens namn.

Vid uthyrning gäller:

 • Hyresgästen har samma skyldighet som medlemmen att följa föreningens regler och stadgar
 • Medlemmen är ansvarig för att hyra betalas in i tid
 • Medlemmen är ansvarig för skador eller annan åverkan som orsakats av hyresgästen
 • Medlemmen kan inte frånskriva sig skyldigheter via eventuella avtal mellan medlem och hyresgäst, och föreningen kommer inte driva några processer mot hyresgästen

Om en medlem hyr ut sin lägenhet får man också hyra ut sin p-plats, antingen till den som hyr lägenheten eller till annan person.