Nyheter

Vi har fått brev från kommunen om vägar, vatten och avlopp. Läs dokument. ...

Sommaren är här och ett nytt informationsbrev kommer att delas ut. Ni hittar det också på hemsidan under Föreningen/Dokument.  Där kan ni bl.a. läsa att årets städdag är söndagen den 20 oktober. TREVLIG SOMMAR !!! ...

Årets årsmöte har genomförts och ni hittar protokollet under Föreningen/Dokument/Årsmötesprotokoll. Det kräver inloggning. Styrelse och valberedning hittar ni under Föreningen/Styrelse resp. Föreningen/Valberedning. ...

Årsmötet äger rum den 25 april kl 19 i Hörningsnässkolans matsal. Läs kallelse. ...

Föreningens årsmöte äger rum den 25 april kl 19. Motioner till årsmötet skall lämnas till styrelsen senast den 13 mars. Skicka motionen med email till info@brfklockarbacken8.se alternativt lämna den på ett papper i föreningens brevlåda Ängsnäsv. 4-6. Det skall tydligt framgå att det är en motion och vem som är avsändare. Vill du göra en insats för föreningen eller känner någ ...

Lars-Erik Sundqvist har avgått från styrelsen. Ny ordförande är Jesper Ramström. ...

Julen närmar sig och ett nytt informationsbrev delas ut. Ni hittar också brevet på denna hemsida under Föreningen/Dokument. Vi har även fått ett nytt informationsbrev från kommunen som ni läser här. Vi har fått förfrågan om policy för MC-parkering och den enda policy som finns är att motorcyklar skall parkeras på hyrda MC-platser. Denna information kom tyvärr inte med i inform ...

Läs i döljande dokument. ...

Styrelsen ber att få tacka alla medlemmar som ställde upp på städdagen och med förenade krafter krattade löv, slängde skräp mm. TACK !! ...

Sopnedkasten på Förrådsvägen 23 och 25 kommer att stängas. Anledningen är att tunnorna ofta blir fulla och därför behövs flera tunnor. Dessa kommer att placeras utomhus i tre sopskåp mellan port 23 och 25. Alla hushållssopor skall därefter kastas i dessa tunnor. Bytet kommer att ske inom en snar framtid och annonseras med anslag vid sopnedkasten. ...