Nyheter

Nedanstående mail har inkommit från polisen i Huddinge. Gå gärna in och svara på enkäten! ”Hej alla Huddingebor och medlemmar i grannsamverkan! Jag genomför just nu mitt examensarbete i kriminologi hos Göteborgs universitet. Jag skulle vara ytterst tacksam om du ville hjälpa mig genom att svara på min enkät om grannsamverkan och brottsförebyggande arbete gällande Huddinge kom ...

Vill du engagera dig i styrelsen? Snart är det dags för årsstämma vilket innebär att vi som valberedning letar efter nya styrelseledamöter. En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Vill du göra en insats för föreningen eller känner någon som du tror skulle vara en tillgång i föreningens verksamhet, hör av dig till oss senast den ...

Angående röstning om ny styrelse sade medlemmarna Nej med klar majoritet.

Den nuvarande styrelsen sitter alltså kvar.

Vårens städdag blir söndagen den 18 april. Vi samlas kl 10.00 vid vändplan utanför Ängsnäsvägen 6. Styrelsen delar ut arbetsuppgifter och ordnar med fika framåt dagen. Det finns möjlighet att slänga eget skräp i den inhyrda containern, dock inte miljöfarligt eller eltekniskt skräp ...

På grund av sjukdom hos en rösträknare kommer stämman dvs rösträkningen att ske den 6 april. ...

2021-03-28. Styrelsens mailsystem är nere vilket gör att man inte kan skicka mail till info@brfklockarbacken8.se eller till valberedning@brfklockarbacken8.se. Man kan inte heller nå styrelsemedlemmar. Förhoppningsvis kommer det att fungera under morgondagen. ...

I detta utskick finns information om extrastämman ...

Läs detta dokument! ...

Det blir extrastämma den 31 mars. Läs mer i kallelse. ...

Fönsterbytet närmar sig. Det är uppdelat i sex etapper med start i april och slut i oktober samt semesteruppehåll i juli. Den första etappen, dvs Ängsnäsvägen 1, 3 och 5 startar vecka 15. Tidplanen  finns i detta dokument. För en lägenhetsinnehavare sker bytet i två steg. Först kommer fönstren i varje lägenhet att mätas. Mätningen sker några veckor före bytet.  Fönstren i etapp ...