Försäkring i Trygg Hansa, skadeanmälan

Skadeanmälan till Trygg-Hansa görs via telefon till 077-11 11 500