Nyheter

Den 10 oktober är det dags för alla föreningsmedlemmar (och de hyresgäster som vill delta) att hjälpa till och ha trevligt. 

Samling vid Ängsnäsvägen vändplanen kl. 10.00

Föreningen bjuder på lättare förtäring.

Du har också möjlighet att slänga eget skräp i containern under dagen (i mån av plats).

Obs! Ej Miljöfarligt eller eltekniskt skräp. Ex. kylskåp, datorer, spisar, målarfärg, mediciner m.m.

Vi ses!
Mvh Styrelsen

Föreningen ärvde systemet APTUS och de passerbrickor som var i omlopp av HUGE. Det har nu kommit till styrelsens kännedom att okända företag och personer har tillgång till passerbrickor till våra fastigheter. För att förhindra att obehöriga har tillträde till våra fastigheter har styrelsen beslutat att spärra ALLA passerbrickor som okända företag och personer innehar.  Det inn ...

I samband med att vår fasadrenovering är avslutad vill styrelsen påpeka att det inte är tillåtet med någon form av montering t.ex. av paraboler, blomlådor, kattstegar m.m. på/mot våra tak, fasader eller fönster. Detta för att undvika olycksrisker och skador på fasaden. Föreningen är enligt bostadsrättslagen skadeståndsskyldig vid olycksfall. Tak, fasader och yttre fönster til ...