Styrelsen

Ledamöter

Gunnel Cernerud, Ängsnäsvägen 4 - Ordförande och Kassör

Östen Andersson, Hörningsnäsvägen 28 - Sekreterare

Louise Vaerlien, Hörningsnäsvägen 28 - Vice ordförande

Övriga ledamöter

Helén Kerzendörfer, Ängsnäsvägen 9

Robert Sterling Berglund, Förrådsvägen 23

Suppleanter

Anne Karlsson, Ängsnäsvägen 3

Styrelsen har dessutom engagerat vår förre ordförande Jesper Ramström som konsult. Han deltar i alla styrelsemöten och fungerar som mötesordförande. Han har dessutom en del andra styrelseuppgifter men har ingen rösträtt i styrelsebeslut.

Då Brf Klockarbacken 8 är en stor förening finns det plats för fler engagerade personer i föreningens arbetsgrupper!

Vill du hjälpa till att göra Klockarbacken 8 till en ännu bättre förening? Tveka inte att kontakta styrelse eller valberedning. Se under Kontakt.