Skyddsrum

I föreningen finns tre (3) skyddsrum. Dessa är belägna på Ängsnäsvägen 1, 5 och 7. 

Vill du ha mer information om skyddsrum, bestämmelser runt dessa samt skyddsrumskarta gå till Skyddsrum (msb.se).