Nyheter

Styrelsen agerar utifrån föreningens stadgar och de lagar och förordningar som gäller i en demokrati. Enskilda ledamöter i styrelsen kan inte fatta beslut åt hela styrelsen eller åt föreningen. Varje ledamot nyttjar sin rösträtt.  Styrelsen/föreningen följer folkhälsovårdsmyndigheten och Huddinge kommuns restriktioner i samband med Corona Covid-19 och kommer i dagsläget inte k ...

Mangeln i tvättstugan på Hörningsnäsvägen 38 är trasig. Styrelsen har beslutat att inte köpa in en ny mangel. Bruket av mangel är väldigt litet och de som vill mangla får gå till de båda andra tvättstugorna.  ...

Styrelsen har nu valt entreprenör för fönsterbytet. Det blir företaget Lyel Fönstermontage och fönstermodellen heter Leiab Epok. Det är ett treglasfönster med aluminiumutsida. Lägenhetsfönstren är av typ kipp/dreh och har aluminiumpersienner.. Följande uppgifter är preliminära:  projektstart i mars/april projekttid 6-7 månader husordning: Ängsnäsvägen, Hörningsnäsvägen, Fö ...

Städdagen blir på söndag den 18 oktober kl 10. Vi hoppas på många hjälpande händer. Kom ihåg att märka er cykel om ni vill behålla den. Angående fönsterbytet så är bygglovet beviljat och vi inväntar nu byggstartslov från kommunen. Förhoppningsvis är detta klart i mitten av november då vi även har valt entreprenör. ...

Kommunen har beviljat bygglov för fönsterbyte. Vi kommer nu att välja entreprenör bland de fyra anbud som inkommit. ...

Det blev tyvärr ett felaktigt telefonnummer på det dokument som delades ut. Byt sista nollan (0) mot en nia (9). Telefonnumret skall vara: 070 4989193  ...

Styrelsen har beslutat att avlägsna alla cyklar utan ägare. Vi ber alla cykelägare att tydligt märka sina cyklar med namn, lägenhetsnummer och telefonnummer. Märkningen placeras på styret. Det gäller både cyklar i cykelförråd och utomhus. Omärkta cyklar kommer på städdagen den 18 oktober att placeras i ett låst förråd. Den som därefter saknar sin cykel kan kontakta styrelsen ...

När bygglovsnämndens arbetsutskott hade möte i juli hänsköts vår fråga om bygglov till bygglovsnämnden. Denna nämnd sammanträder den 14 september. ...

Årsberättelsen samt undertecknat protokoll från årsmötet finns nu i meny Föreningen/Dokument. ...

Kallelsen hittar du här ...