Nyheter

Årsberättelsen samt undertecknat protokoll från årsmötet finns nu i meny Föreningen/Dokument. ...

Kallelsen hittar du här ...

Vi har i samråd med en expert tagit ett beslut att fälla rönnen snett emot lekplatsen. Trädet har rötskador och det föreligger risk för ras. Vid samma tillfälle kommer oxeln närmast västväggen vid Hörningsnäsvägen 30 att fällas. Den står för nära väggen. Arbetet kommer att ske i början av april.                                                             Styrelsen ...

Årsmötet är flyttat till den 9 juni. Kallelse och årsmötespapper distribueras före mötet. ...

Föreningens årsmöte äger rum den 20 april kl 19. Motioner till årsmötet skall lämnas till styrelsen senast den 17 mars. Skicka motionen med email till info@brfklockarbacken8.se alternativt lämna den på ett papper i föreningens brevlåda Ängsnäsv. 4-6. Det skall tydligt framgå att det är en motion och vem som är avsändare. Kallelse och mer info.om årsmötet kommer senare. ...

Som vi meddelat tidigare så skall man byta ventilationsfiltren i sina lägenheter. Många har dock inte uppmärksammat detta men det går bra att hämta filter i styrelserummet Ängsnäsvägen 4-6. Ni måste dock först ringa Lars-Erik som innehar styrelsens jourtelefon, tel 070 4989193. Ta reda på  hur många filter ni behöver och ta gärna med de gamla filtren. ...