Nyheter

Styrelsen har beslutat att inte ha någon städdag under våren. Vi koncentrerar oss på höstens städdag då mer arbete finns att göra. De ägarlösa cyklarna kommer att stå kvar i våra förråd fram till höstens städdag. För att få ut en cykel krävs att man kan berätta hur den ser ut (märke, färg mm). Nu finns information på hemsidan om andrahandsuthyrning, se meny Instruktioner. Nu ...

Stamspolningen kommer att genomföras under tiden 16-25 april. Vid stamspolningen krävs tillträde till alla lägenheter. Det kommer att sättas upp anslag med närmare information. Där skall framgå tidpunkten för en viss trappuppgång. ...

Tyvärr har vi ännu inte kunnat bestämma datum för vårens städdag. Vi återkommer efter styrelsemötet den 9 april. ...

I denna LÄNK hittar ni information om kommunens arbeten i orådet kring Sjödalsvägen. ...

Årsmötet 2018 äger rum måndagen den 23 april kl 19. Motioner till årsmötet skall lämnas till styrelsen senast den 11 mars. Skicka motionen med email till info@brfklockarbacken8.se alternativt lämna den på ett papper i föreningens brevlåda Ängsnäsv. 4-6. Det skall tydligt framgå att det är en motion och vem som är avsändare.  Kallelse och mer info om årsmötet kommer senare. ...

En garantibesiktning av tak, fasader och fönster kommer att ske nästa år när det gått fem år sedan bytet. Om ni har anmärkningar så ber vi er att meddela styrelsen, info@brfklockarbacken8.se Styrelsen har beslutat att genomföra en stamspolning. Det kommer att ske efter påsk nästa år. Mer information kommer i informationsbrev och utskick. P-platsavgiften kommer nästa år att hö ...

... alla som ställde upp på städdagen!! Vi ser här några inmundiga korv och kaffe efter arbetet. En hel del cyklar utan? ägare placerades i ett förråd. Kontakta styrelsen om ni saknar en cykel (info@brfklockarbacken8.se). ...

På söndag den 15 oktober kl 10 är det städdag. Kom och hjälp till! Vi kommer då också att ta bort alla omärkta cyklar i cykelförråd och utanför portar. ...

Byte av försäkringsbolag Från och med 1 september har föreningen Trygg-Hansa som försäkringsbolag. Det gäller både föreningens egendom och medlemmarnas bostadsrättstillägg. Som medlem behöver man inte vidta någon åtgärd. Rensning cykelförråd. I våra cykelförråd finns många cyklar utan ägare. Dessa kommer nu att avlägsnas. Läs anslag. ...

StäddagHöstens städdag blir den 15 oktober kl 10. FilterbyteFör de ca 40 lägenhetsinnehavare, som ännu inte bytt ventilationsfiltren, finns möjlighet att hämta filter i styrelserummet under styrelsens möten Dessa inträffar den 5 sept, 3 okt, 14 nov och 5 dec. Knacka på dörren till styrelserummet som ligger mellan Ängsnäsv. 4 och 6. Vi börjar kl 18.30 och sitter 3-4 timmar. V ...