Nyheter

En extrastämma anordnas den 2 dec kl 19. Läs kallelse ...

Varmvattnet och värmen kommer att stängas av från tisdag 2019-09-17 kl.22:00 till senast onsdag 2019-09-18 kl 20:00. Läs mer i dokument. ...

Vi har fått brev från kommunen om vägar, vatten och avlopp. Läs dokument. ...

Sommaren är här och ett nytt informationsbrev kommer att delas ut. Ni hittar det också på hemsidan under Föreningen/Dokument.  Där kan ni bl.a. läsa att årets städdag är söndagen den 20 oktober. TREVLIG SOMMAR !!! ...

Årets årsmöte har genomförts och ni hittar protokollet under Föreningen/Dokument/Årsmötesprotokoll. Det kräver inloggning. Styrelse och valberedning hittar ni under Föreningen/Styrelse resp. Föreningen/Valberedning. ...

Årsmötet äger rum den 25 april kl 19 i Hörningsnässkolans matsal. Läs kallelse. ...

Föreningens årsmöte äger rum den 25 april kl 19. Motioner till årsmötet skall lämnas till styrelsen senast den 13 mars. Skicka motionen med email till info@brfklockarbacken8.se alternativt lämna den på ett papper i föreningens brevlåda Ängsnäsv. 4-6. Det skall tydligt framgå att det är en motion och vem som är avsändare. Vill du göra en insats för föreningen eller känner någ ...

Lars-Erik Sundqvist har avgått från styrelsen. Ny ordförande är Jesper Ramström. ...

Julen närmar sig och ett nytt informationsbrev delas ut. Ni hittar också brevet på denna hemsida under Föreningen/Dokument. Vi har även fått ett nytt informationsbrev från kommunen som ni läser här. Vi har fått förfrågan om policy för MC-parkering och den enda policy som finns är att motorcyklar skall parkeras på hyrda MC-platser. Denna information kom tyvärr inte med i inform ...

Läs i döljande dokument. ...