Historia

I maj 2009 bildade några boende föreningen Brf Klockarbacken 8 och anlitade Bjurfors & Thörner som ombud. En framställan om att få köpa fastigheten av Huge gjordes.

Efter att stambytet var klart påbörjades en insamling av intresseanmälningar om ombildning till bostadsrätt från de boende i jan 2010. Intresset var mycket stort. På kort tid skickade 78 boende (av 147 uthyrda) in sin intresseanmälan - långt över de 40% som Huge krävde.

Tillsammans med Huge genomfördes en värderingsbesiktning i feb 2010. Två oberoende värderingsfirmor bedömde värdet på fastigheten och i mars 2010 erbjöd Huge föreningen att köpa hela fastigheten för 143 Mkr. Det är ett mycket bra pris!

Den 15 mars 2010 genomförde föreningen en besiktning av fastigheten med hjälp av en besiktningsman. Av besiktningen framgår att husen är i mycket gott skick. I princip är de nyrenoverade och de flesta dyra installationer är nyligen uppgraderade och håller i många år från nu.

Den 1 september tillträdde föreningens medlemmar sina bostadsrätter efter att en enig stämma under juni månad röstat ja till köpet av fastigheten.