Nyheter

Information: Bortrensning av växter kring husen

Inför renoveringarna av fasader och tak nästa år måste föreningen röja upp runt omkring våra hus. Detta för att entreprenörer ska kunna komma åt att bygga ställningar mm. Samhall kommer under vintern att mycket kraftigt klippa ner alla växter inom en 150 cm radie ut ifrån huskropparna. Närliggande träd kommer att beskäras på samma sätt.

Detta är förstås tråkigt då vi har en del mycket fina växter kring husen, men å andra sidan får vi nu möjligheten att plantera nya rabatter, blommor etc helt efter eget tycke. En större diskussion om hur vi ska göra detta kan exempelvis tas på¨föreningsstämmen i vår!

Mvh

Styrelsen

Angående störningsärenden

Föreningen kommer från och med 1/10 2011 att ta ut en avgift av medlemmar och hyresgäster vid upprepade störningar.

Avgiften tas endast ut vid bekräftade störningar, dvs när störningsjouren varit på plats, identifierat störning och kontaktat lägenhetsinnehavaren. Avgiften tas också ut först vid det andra bekräftade störningstillfället under ett och samma år. Däremot tas då avgift ut även för det första störningstillfället.

Avgiften är satt till 1500 kr/störningstillfälle (detta motsvarar föreningens kostnad för störningsjourens utryckning), den totala kostnaden vid den andra bekräftade störningen blir alltså 3000 kr.

Mer information om detta kommer i separat brev till alla boende under september månad.

Mvh

Styrelsen

Nr som ni skall ange är det som står i trapphuset (vid ert namn). Det är fyra siffror, första är 1001, 1002..... till och med 1302 Om det inte står i er port på detta viss har det inte hunnits byta än. Skicka in uppgifterna när det har byts i er port.