Nyheter

Den 16 oktober är det dags för höststädning. Vi samlas vid Ä-vägen 4-6 kl 10

Vi ses!
Mvh Styrelsen

Från den 1 september har alla hushåll bredband med hastigheten 100 Mbit/s. Avgiften för våra medlemmar höjs med 145 kr/mån fr.o.m. september.  Avgiften för augusti betalas tillbaka. Mer information i följande dokument: Infoblad från BB och Infoblad från föreningen. ...

Protokollet från årets årsmöte finns nu under Föreningen/Dokument. Kommunens information om gatuarbeten och busstrafik hittar ni här. ...

Vid årsmötet beslutades att det tills vidare inte blir någon ändring av sophanteringen. Fråga återremitterades till styrelsen. Angående frågan om kollektivt bredband om 100 Mb/s beslutades att det skall införas. Mer information kommer. ...

Årsredovisningen för 2015, som kommer att behandlas på årsmötet, finns nu under Föreningen/Dokument/Årsredovisningar. Där hittar ni även valberedningens förslag. Bägge dokumenten kommer snart i era brevlådor. ...

Tid: tisdagen den 26 april kl 19.00-21.30Plats: Tomtbergaskolans matsal, Kommunalvägen 31  Dagordning:Årsmötesförhandlingar inkl. genomgång av årsredovisning, val av styrelse och behandling av följande motioner Ändrad sophantering (motion från styrelsen) Snabbt bredband till alla (motion från styrelsen) Budget för fönsterbyte Arvode för vårstädning Störning i trapphus ...

I vissa lägenheter har många kanaler fallit bort. Bredbandsbolaget är underrättade och felsökning pågår. ...

Tillträdestiden till vindsförråden har utökats. Tiden är nu 06.00-23.00. ...

VentilationsKontroll (OVK) kommer att genomföras under vecka 5. Man behöver tillträde till samtliga lägenheter.

Följ instruktionerna på de informationslappar som delas ut!!

Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK) kommer att genomföras under vecka 5. Man behöver tillträde till samtliga lägenheter. Följ instruktionerna på de informationslappar som delas ut!! ...