Inre fond

De som köpte sin lägenhet vid föreningens bildande och allt var klart senast 2010-09-01 har en inre fond med 15.000kr. Den kan användas till reparationer och förbättringar av lägenheten. Den kan inte användas för maskiner som inte är fast monterade i lägenheten t.ex. mikrovågsugn. Den inre fonden följer med lägenheten vid försäljning. Det aktuella innehållet i fonden framgår av avgiftsavin som kommer en gång i kvartalet.

För att ansöka om uttag från fonden vänder man sig till vår förvaltare (se kontakt).