Marsnyheter

Det har skett förändringar inom styrelsen. Se menypunkt Föreningen/Styrelsen.

Stadgarna som godkändes vid årsmötet 2021 finns nu på hemsidan. Se menypunkt Föreningen/Dokument/Stadgar.

En ny menypunkt Skyddsrum finns nu i menyn Fakta om.