Föreningslokal

Bokning, frågor mm görs med styrelsetelefonen 070 4989193 eller med email till

larserik.sundqvist@gmail.com