Lägenhetsnummer

För varje lägenhet finns två nummer, föreningens lägenhetsnummer och skatteverkets lägenhetsnummer.

Föreningens lägenhetsnummer är 1-3 siffror och ni hittar det på listen ovanför lägenhetsdörren föregånget av bokstäverna Brf.  Numret finns också  på porttavlan i entrén efter namnet på den boende och på hyresavin där det står under Objekt med inledande nollor som ger fyra siffror.

Skatteverkets lägenhetsnummer (LMV-numret) är 4 siffror och ni hittar det dels på porttavlan i entrén före namnet på den boende dels på hyresavin i den översta rutan.

Vid kommunikation med förvaltaren använder man föreningens lägenhetsnummer.