Städdag

Vårens städdag blir söndagen den 18 april. Vi samlas kl 10.00 vid vändplan utanför Ängsnäsvägen 6. Styrelsen delar ut arbetsuppgifter och ordnar med fika framåt dagen.

Det finns möjlighet att slänga eget skräp i den inhyrda containern, dock inte miljöfarligt eller eltekniskt skräp