Fakta om (1)

Att bo i bostadsrätt

För mer info. klicka på rubriken ovan.

El/värme/vatten/ventilation

Fastigheterna är anslutna till kommunens nät för fjärrvärme, vatten och avlopp. 

Kostnaden för värme, vatten och avlopp ingår i månadsavgiften.

Som boende måste du själv välja och betala elleverantör. Du får även faktura från Vattenfall som är föreningens elnätsoperatör.

Varje lägenhet har ventilation. I ventilationssystemet finns filter som normalt sitter bakom radiatorer under fönster och skall regelbundet bytas. Information om filterbyte kommer från styrelsen.

För mer info. klicka på rubriken ovan..

Försäkring

Varje boende måste teckna en hemförsäkring för sin lägenhet. Detta görs hos valfritt försäkringsbolag. Hemförsäkringen gäller den lösa egendomen man har i sitt hem. Du behöver inte ha/teckna bostadsrättstillägget i din egen hemförsäkring eftersom föreningen har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg hos "Trygg-Hansa".

För mer info klicka på rubriken ovan.

Grannsamverkan

Brf Klockarbacken 8 är med i polisens grannsamverkan. 

För mer info. klicka på rubriken ovan.

Informationstavlor

I varje trappuppgång finns dels en anslagstavla dels en porttavla.

På anslagstavlan kan styrelsen sätta upp anslag för att informera de boende.

På porttavlan finns namnen på de boende samt föreningens lägenhetsnummer och skatteverkets lägenhetsnummer. 

För mer info. klicka på rubriken ovan samt på Lägenhetsnummer.

Inre fond

 För mer info. klicka på rubriken ovan.

Lås, porttelefon och brevlådor

Som boende har du nycklar till din lägenhet samt till brevlådan i entrén. Dessutom har du brickor till entréporten. Föreningen använder Aptus bricksystem.

För mer info. klicka på rubriken ovan.

Lägenhetsnummer

För varje lägenhet finns två nummer, föreningens lägenhetsnummer och skatteverkets lägenhetsnummer.

 

För mer info. klicka på rubriken ovan.

Parkering

Föreningen hyr ut 84 parkeringsplatser, 80 för bil och 4 för motorcykel. Dessa finns på Ängsnäsvägen och Hörningsnäsvägen.  

För mer info. klicka på rubriken ovan.

 

Renovering av lägenhet

Om du har planer på ombyggnad eller renovering av lägenheten, tänk då på att styrelsens godkännande behövs. Det krävs också att man får ett godkänt svar på en bygganmälan till kommunen.

För mer info. klicka på rubriken ovan.

Telefoni, Bredband och TV

I varje lägenhet finns

  • telefonjack (ett eller flera)
  • antennuttag för analog TV
  • bredbandsuttag på vilket man kan få internetuppkoppling, digital TV och telefoni

Operatör för telefonjacket är Telia dit man alltså vänder sig för abonnemang mm.

Operatör för antennuttaget och för bredbandsuttaget är Telenor.

För mer info. klicka på rubriken ovan. 

 

Utvändigt montage

I samband med vår fasadrenovering är det beslutat att vi inte tillåter någon form av montering av t.ex. paraboler, blomlådor, kattstegar på våra fasader eller fönster. Detta för att undvika olyckor och skador på fasaden. Regelbrott kan medföra kostnader för den boende.