Fakta om (1)

Att bo i bostadsrätt

I följande dokument finns information om vad det innebär att bo i en bostadsrätt

Dokument

El/värme/vatten/ventilation

Fastigheterna är anslutna till kommunens nät för fjärrvärme, vatten och avlopp. Stambyte utfördes 2009. Stamspolning genomfördes 2018 och kommer fortsättningsvis att ske ungefär vart femte år.

Kostnaden för värme, vatten och avlopp ingår i månadsavgiften.

Elsystemet byttes 2009. Som boende måste du själv välja och betala elleverantör. Du får även faktura från Vattenfall som är föreningens elnätsoperatör.

Varje lägenhet har ventilation. I ventilationssystemet finns filter som normalt sitter bakom radiatorer under fönster. Filtret skall bytas ungefär vart tredje år. Information om filterbyte kommer från styrelsen.

Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK) genomförs vart sjätte år. Detta initieras också från styrelsen. 

Filtret i spisfläkten skall den boende regelbundet rengöra. Man får större effekt av spisfläkten om man ställer upp ett fönster en bit från fläkten.

I många badrum finns ett s.k. skvallerrör dvs. ett litet hål i väggen. Om det kommer vatten ur skvallerröret måste man omedelbart slå larm eftersom det indikerar läckage.

Försäkring

 

Varje boende måste teckna en hemförsäkring för sin lägenhet. Detta görs hos valfritt försäkringsbolag. Hemförsäkringen gäller den lösa egendomen man har i sitt hem. Du behöver inte ha/teckna bostadsrättstillägget i din egen hemförsäkring eftersom föreningen har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg hos "Trygg-Hansa". Bostadsrättstillägget gäller ytskiktet och den fasta egendomen i lägenheten. Men den boende måste själv kontakta sitt försäkringsbolag för att vid behov säga upp sitt eget bostadsrättstillägg.

För kontakt med Trygg-Hansa: se Kontakt

Vem ansvarar för vad vid vattenskador? Läs på följande länk!

Informationstavlor

I varje trappuppgång finns dels en anslagstavla dels en porttavla.

På anslagstavlan kan styrelsen sätta upp anslag för att informera de boende.

På porttavlan finns namnen på de boende samt föreningens lägenhetsnummer och skatteverkets lägenhetsnummer. Skatteverkets nummer (LMV-numret) är fyrsiffrigt och står före namnet. Föreningens nummer är 1-3 siffror och står efter namnet.

Storholmen ansvarar för att de boendes korrekta namn och nummer finns på porttavlan samt på dörrar och brevlådor.

Inre fond

De som köpte sin lägenhet vid föreningens bildande och allt var klart senast 2010-09-01 har rätt till 15.000kr i reperationsfond (inre fond. 

Man får bara ersättning för det som förbättrar lägenheten. Man kan inte köpa en mikrovågsugn t.ex. För attansöka om uttag från fonden fyller man i en ansökningsblankett.

 

Ladda ner blankettn här och skicka in den till Storholmen.

Lägenhetsnummer

För varje lägenhet finns två nummer, föreningens lägenhetsnummer och skatteverkets lägenhetsnummer.

Föreningens lägenhetsnummer är 1-3 siffror och ni hittar det dels på porttavlan i entrén efter namnet på den boende dels på hyresavin där det står under Objekt med inledande nollor som ger fyra siffror.

Skatteverkets lägenhetsnummer (LMV-numret) är 4 siffror och ni hittar det dels på porttavlan i entrén före namnet på den boende dels på hyresavin i den översta rutan.

Vid kommunikation med Storholmen använder man föreningens lägenhetsnummer.

Parkering

Föreningen hyr ut 84 parkeringsplatser, 80 för bil och 4 för motorcykel. Dessa finns på Ängsnäsvägen och Hörningsnäsvägen.  

Vill du hyra parkeringsplats? Vår förvaltare Storholmen administrerar parkeringsplatskön. Se under Kontakt.

På Storholmens hemsida (klicka på Kö parkering) finns också möjlighet att själv lägga in sig i parkeringskön eller kolla var i kön man ligger. Man loggar in med personnummer och lösenord som man fått hemskickat med post. För att ställa sig i kö klickar man på ""Skapa ny inloggning"". Sidan fungerar inte för vissa pekskärmar, smartphones och surfplattor.

Observera att andrahandsuthyrning av parkeringsplats inte är tillåten.

Besöksparkering mot avgift finns på Ängsnäsvägen.

Policy för uthyrning av parkeringsplats.

Vår grannförening Klockarbacken 9 har ett par lediga parkeringsplatser med elstolpe.

Kontakta dem via  070 - 725 76 38

Renovering av lägenhet

Om du har planer på ombyggnad eller renovering av lägenheten, tänk då på att styrelsens godkännande behövs. Du börjar med att skicka in en förfrågan till förvaltaren Storholmen (se Kontakt). Bifoga tydliga ritningar och beskrivningar. Observera att inga ombyggnationer av lägenheten får ske utan styrelsens godkännade. Styrelsens godkännande behövs även för eventuell andrahandsuthyrning av lägenheten.

Telefoni, Bredband och TV

I varje lägenhet finns

  • telefonjack (ett eller flera)
  • antennuttag för analog TV
  • bredbandsuttag på vilket man kan få internetuppkoppling, digital TV och telefoni

Operatör för telefonjacket är Telia dit man alltså vänder sig för abonnemang mm.

Operatör för antennuttaget och för bredbandsuttaget är Bredbandsbolaget. Detta gäller  fr.o.m. februari 2015. Tele2, den tidigare operatören, förvärvades då av Bredbandsbolaget. 

Telefoni

Man kan välja mellan telefoni via telefonjacket (då vänder man sig till Telia) och telefoni via bredbandet (då vänder man sig till Bredbandsbolaget).

Bredband

Alla boende i föreningen har kollektivt bredband på 100/100 Mbit/s. Kostnaden för dett ingår i månadsavgiften. Om man vill ha högre hastighet kontaktar man Bredbandsbolaget. Man kan välja mellan 250 och 1000 Mbit/s.
Läs mer på
bredband

För att komma igång, gör så här:

  1. Anslut en nätverkskabel till din lägenhets bredbandsuttag (vit fiberdosa i väggen som kan vara märkt Bredbandsbolaget)  och koppla nätverkskabeln till din dator. Nätverkskabeln ska vara oskärmad, fråga i närmaste elhandel om du är osäker.
  2. Starta datorn och din webbläsare. Du kopplas nu automatiskt till Bredbandsbolagets aktiveringsportal på nätet. Du kan registrera dig för gruppanslutningen eller beställa andra tjänster såsom TV och telefoni

Följ instruktionerna, så tar det bara 15 minuter innan du är igång. Klart! Nu har du bredband och kan surfa obegränsat. Tänk bara på att säga upp ditt bredband när du flyttar.

 

TV

Du kan välja mellan analog kabel-TV och digital bredbands-TV.

Analog kabel-TV

Alla boende i föreningen har gratis analogt TV-utbud. Det analoga basutbudet som finns i alla TV-uttag (antennuttaget) är
SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, TV7, TV8, Kanal 9, TV10, TV11, TV12, SVT24
Du behöver inte någon TV-box för att kunna se dessa kanaler. Anslut TVn till antennuttaget med en antennkabel och gör en automatisk kanalsökning på TVn.

Digital bredbands-TV

Här kan man välja mellan tre paket, T-1 Bas, T-2 Flex och T-3 Stor. Läs mer på bredbands-TV

För att få tillgång till ett digitalt utbud vänder man sig till Bredbandsbolaget (se Kontakt).

Guider och manualer finns på Guider.

Utvändigt montage

I samband med vår fasadrenovering är det beslutat att vi inte tillåter någon form av montering av t.ex. paraboler, blomlådor, kattstegar på våra fasader eller fönster. Detta för att undvika olyckor och skador på fasaden. Regelbrott kan medföra kostnader för den boende.