Förvaltning

Föreningens ekonomiska och tekniska förvaltning samt fastighetsskötsel handhas av företaget Storholmens Förvaltnings AB som också tar emot Felanmälan. Se Kontakt.