El/värme/vatten/ventilation

Fastigheterna är anslutna till kommunens nät för fjärrvärme, vatten och avlopp. Stamspolning genomfördes 2018 och kommer fortsättningsvis att ske ungefär vart femte år. 

Kostnaden för värme, vatten och avlopp ingår i månadsavgiften.

Elsystemet byttes 2009. Som boende måste du själv välja och betala elleverantör. Du får även faktura från Vattenfall som är föreningens elnätsoperatör. Vattenfall kan även vara elleverantör.
Det enklaste förfarandet för nyinflyttad är att välja och kontakta elleverantör. Elleverantören skall då sköta kontakten med elnätsoperatoren, dvs Vattenfall.  Fråga om detta!

Eftersom huvudsäkringen endast är 16 A råder vi våra boende att inte använda för många elslukande maskiner samtidigt (spis, diskmaskin, vattenkokare, mikrovågsugn, tvättmaskin, torktumlare).

Varje lägenhet har ventilation. I ventilationssystemet finns filter som normalt sitter bakom radiatorer under fönster. Filtret skall bytas varje år. Information om filterbyte kommer från styrelsen.

Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK) genomförs vart sjätte år. Detta initieras också från styrelsen. 

Filtret i spisfläkten skall den boende regelbundet rengöra. Man får större effekt av spisfläkten om man ställer upp ett fönster en bit från fläkten.

I många badrum finns ett s.k. skvallerrör dvs. ett litet hål i väggen. Om det kommer vatten ur skvallerröret måste man omedelbart slå larm eftersom det indikerar läckage.