Nyheter

Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK) kommer att genomföras under vecka 5. Man behöver tillträde till samtliga lägenheter. Följ instruktionerna på de informationslappar som delas ut!! ...

Problemet med porttelefonerna är löst. Bredbandsbolaget hade en spärr mot mobiltelefoner. Denna är nu borttagen

Styrelsen ber att få tacka alla de medlemmar som ställde upp och hjälpte till under städdagen.

Bokning av tvättstuga och hobbyrum fungerar nu från hemsidan. Använd knappen Tvättbokning uppe till höger på hemsidan.

Årsmöte

Årsmötet kommer att äga rum den 28 april kl 19. Lokalen är Tomtbergaskolans matsal. Årsberättelse mm kommer i medlemmarnas brevlådor före mötet

Städdag

Vårens städdag inträffar söndagen den 26 april.

Garantibesiktning genomförd.

För ett fåtal lägenheter fanns tillträdesproblem. Besiktning av dessa görs under janauari. Vi inväntar sedan förslag på åtgårder för de fel som hittats. 

Vattensamling på vändplan

På vändplanens nedre del vid Ängsnäsvägen samlas en del vatten vid regn. Styrelsen har beställt åtgärdsarbete som kommer att utföras när våren har anlänt.

Systematiskt BrandskyddsArbete (SBA)

Styrelsen har initierat SBA som kommer att utföras av behörig firma.

Bredbandsbolaget tar över

I enlighet med de brev som skickats till de boende kommer Bredbandsbolaget att ersätta Tele2 som operatör för bredband och TV. Detta sker under februari och varje lägenhet kommer att få besked i tid.

Extra parkeringsplats

En extra bilplats kommer att inrättas på parkeringen bakom husen på Ängsnäsvägen.