Nyheter

En garantibesiktning av tak, fasader och fönster kommer att ske nästa år när det gått fem år sedan bytet. Om ni har anmärkningar så ber vi er att meddela styrelsen, info@brfklockarbacken8.se Styrelsen har beslutat att genomföra en stamspolning. Det kommer att ske efter påsk nästa år. Mer information kommer i informationsbrev och utskick. P-platsavgiften kommer nästa år att hö ...

... alla som ställde upp på städdagen!! Vi ser här några inmundiga korv och kaffe efter arbetet. En hel del cyklar utan? ägare placerades i ett förråd. Kontakta styrelsen om ni saknar en cykel (info@brfklockarbacken8.se). ...

På söndag den 15 oktober kl 10 är det städdag. Kom och hjälp till! Vi kommer då också att ta bort alla omärkta cyklar i cykelförråd och utanför portar. ...

Byte av försäkringsbolag Från och med 1 september har föreningen Trygg-Hansa som försäkringsbolag. Det gäller både föreningens egendom och medlemmarnas bostadsrättstillägg. Som medlem behöver man inte vidta någon åtgärd. Rensning cykelförråd. I våra cykelförråd finns många cyklar utan ägare. Dessa kommer nu att avlägsnas. Läs anslag. ...

StäddagHöstens städdag blir den 15 oktober kl 10. FilterbyteFör de ca 40 lägenhetsinnehavare, som ännu inte bytt ventilationsfiltren, finns möjlighet att hämta filter i styrelserummet under styrelsens möten Dessa inträffar den 5 sept, 3 okt, 14 nov och 5 dec. Knacka på dörren till styrelserummet som ligger mellan Ängsnäsv. 4 och 6. Vi börjar kl 18.30 och sitter 3-4 timmar. V ...

Styrelsen har beslutat att ansa/klippa ned en del av de syrenhäckar som finns på området. Detta för att ge ett trevligare intryck. Trevlig sommar önskar styrelsen! ...

Ett nytt informationsbrev finns nu under Föreningen/Dokument. Det kommer också att distribueras till era brevlådor. ...

Enligt beslut på årsmötet kommer föreningen att betala ett arvode till medlem för att sköta utemiljön under förutsättning att totala kostnaden för lön, sociala avgifter och försäkring inte överstiger den kostnad föreningen hade under 2016. Detta är nu säkerställt (nuvarande försäkring tillräcklig) och trädgårdsredskap är inhandlade.  ...

Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) har genomförts och blivit godkänd. Besiktningsprotokollet finns hos styrelsen och är insänt till tillsynsmyndigheten dvs Huddinge kommun. Nästa OVK sker 2022. ...

Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag angående ny styrelse. Dessutom valdes Anne Karlsson och Veronica Karlén in som suppleanter. På styrelsens konstituerande möte beslutades att Lars-Erik Sundqvist blir ny ordförande och Jesper Ramström blir ny vice ordförande. På årsmötet fick styrelsens båda motioner bifall. Motionen om övergång till hyresrätt drogs tillbaka a ...