Nyheter

Styrelsen ber att få tacka alla medlemmar som ställde upp på städdagen och med förenade krafter krattade löv, slängde skräp mm. TACK !! ...

Sopnedkasten på Förrådsvägen 23 och 25 kommer att stängas. Anledningen är att tunnorna ofta blir fulla och därför behövs flera tunnor. Dessa kommer att placeras utomhus i tre sopskåp mellan port 23 och 25. Alla hushållssopor skall därefter kastas i dessa tunnor. Bytet kommer att ske inom en snar framtid och annonseras med anslag vid sopnedkasten. ...

Vid extrastämman den 15 oktober valdes Jonathan Pedersen-Dambo att vara valberedning. Han bor på Ängsnäsvägen 2. ...

Den 15 oktober kl 19.00 har föreningen extrastämma för att välja valberedning. Läs kallelse och fullmakt ...

Vindsbelysning

Vindarna på Ängnäsvägen 1-9 och 2-6 har fått ny närvarostyrd belysning.

Städdag

Höstens städdag blir den 21 oktober. De ägarlösa cyklar vi omhändertog förra året kommer då att avyttras. Om du saknar din cykel kan du kontakta styrelsen. Du måste kunna ange märke., färg eller annat kännetecken.

Andrahandsuthyrning av p-plats

Se uppdaterad information i Fakta om/Parkering

Läs i följande dokument. ...

Nytt informationsbrev Sommarens informationsbrev finns under meny Föreningen. Brevet kommer också  i pappersform i era brevlådor. Höstens städdag Inträffar söndagen den 21 oktober. GDPR GDPR har medfört att hemsidan är uppdaterad på följande sätt: När man kommer in på sidan visas det en ruta om att sidan använder cookies. Rutan försvinner när man accepterar Sidor med t ...

Årsmötet hölls den 23 april och ni hittar protokollet under Föreningen/Dokument/Årsmötesprotokoll. Den föreslagna stadgeändringen fick bifall. DE reviderade stadgarna finns under Föreningen/Dokument/Stadgar. Mötet valde styrelse enligt valberedningens förslag. Ni hittar styrelsen under Föreningen/Styrelse. Tyvärr kunde inte mötet välja en valberedning. Det beslutades att styrel ...

Styrelsen har beslutat att inte ha någon städdag under våren. Vi koncentrerar oss på höstens städdag då mer arbete finns att göra. De ägarlösa cyklarna kommer att stå kvar i våra förråd fram till höstens städdag. För att få ut en cykel krävs att man kan berätta hur den ser ut (märke, färg mm). Nu finns information på hemsidan om andrahandsuthyrning, se meny Instruktioner. Nu ...

Stamspolningen kommer att genomföras under tiden 16-25 april. Vid stamspolningen krävs tillträde till alla lägenheter. Det kommer att sättas upp anslag med närmare information. Där skall framgå tidpunkten för en viss trappuppgång. ...