Styrelsen

Styrelsen kan kontaktas på olika sätt:

-genom att skriva epost
-genom att lägga ett brev i brevlådan
-genom styrelsetelefonen

E-post info@brfklockarbacken8.se 

Fysisk svart brevlåda mellan Ängsnäsv. 4 och 6.

Styrelsetelefonen har nummer 070 4989193

Den skall användas då man vill komma i kontakt med styrelsen för enklare ärenden. Som exempel kan nämnas

  • byte av huvudsäkring
  • byte av lysrör i allmänna utrymmen
  • problem med sopnedkast eller brevlådor
  • problem med portlås
  • nedskräpning
  • saker på ”fel plats”
  • bokning av föreningslokal

Man använder styrelsetelefonen också vid tillfällen när man undrar över lämpligheten att kontakta Storholmen eller extern jour. Kan vi själva åtgärda problemet spar vi vanligtvis summor över tusen kronor vid varje utryckning.

Om ingen svarar i telefonen försöker man senare eller kontaktar SH om det är akut, t.ex. vid byte av huvudsäkring.