Utemiljö

Som boende i en bostadsrättförening har man ett ansvar för föreningens alla tillgångar och dit hör även utemiljön som gräsmattor, träd, planteringar, gångvägar, lekplatser, parkeringsplatser, grillplatser, redskapsbod, utemöbler och papperskorgar. Dessa tillgångar skall förvaltas och underhållas och ansvaret för detta ligger hos alla boende. En trevlig utemiljö gagnar alla i föreningen och det är också ett bra skyltfönster mot omvärlden. Förutom att ta egna initiativ ifråga om renhållning bör man delta i de städdagar som styrelsen anordnar vår och höst. Ju fler som ställer upp ju mindre arbete blir det för var och en och desto fortare blir man färdig.
Man kan också ta initiativ och bilda trädgårdsgrupper.

Det är också viktigt att man som boende håller uppsikt över utemiljön och larmar vid skadegörelse och vid försök till stöld av t.ex. bilar och cyklar.

Det är naturligtvis helt förbjudet att kasta papper och cigarettfimpar på gräsmattor och i rabatter. Använd papperskorgar!