Fastigheten Klockarbacken 8

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening som bildades 2009 och som äger fastigheten Klockarbacken 8 (se karta).

Bostadsrättsföreningen Klockarbacken 8 bildades år 2009 och är belägen på Förrådsvägen 23-25, Hörningsvägen 28-36 och Ängsnäsvägen 1-9, 2-6 i Huddinge. Föreningen förvärvade fastigheten genom ombildning från tidigare ägaren Huge fastigheter.

Fastigheten består av mark med väg (Ängsnäsvägen), parkeringsplatser, ett litet grönområde samt fem flerbostadshus som uppfördes 1954. Husen har tre våningar och vindsplan med 176 lägenheter fördelade på 15 trapphus utan hiss.  Några lägenheter ligger på vindsplanet. Två av husen har källare. 

I föreningen finns tre välutrustade tvättstugor samt en grovtvättstuga. Trapphusen på Ängsnäsvägen och Hörningsnäsvägen är utrustade med sopnedkast medan de båda trapphusen på Förrådsvägen har sopkärl på gården. I samtliga hus finns låsta cykelrum och på gården en låst cykelbod. Dessa kan även användas för cykelkärra, barnvagn, rullstol och rullator. Inget annat får förvaras i cykelrummen. Alla lägenheter har ett förråd på vind eller i källare/bottenplan.

Föreningen har 83 parkeringsplatser för uthyrning och på Ängsnäsvägen finns besöksparkering.
Av de 176 lägenheterna är 63 1 rok, 64 2 rok och 49 3 rok. En handfull lägenheter är hyresrätter som hyrs ut av föreningen. Några källarlokaler är också uthyrda. 

Föreningen har en föreningslokal för uthyrning liksom ett hobbyrum som kan användas gratis.

Husen stambyttes under 2009 och i samband med detta renoverades samtliga badrum och flertalet kök. Ett helt nytt ventilationssystem installerades också.  Samma år byttes elsystemet.

År 2012 byttes yttertaken på samtliga hus och fasaderna renoverades liksom en del fönster. Samma år byttes alla maskiner i tvättstugorna.

År 2021 byttes samtliga fönster. Husen har nu underhållsfria treglasfönster.

Avgiften till föreningen som betalas månadsvis i förskott, skall täcka föreningens gemensamma kostnader som räntor, amorteringar, ekonomisk och teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, reparationer på gemensamma delar, styrelsearvode, sophantering, värme, vatten, fastighetsförsäkring (ej hemförsäkring),  bredband om 100 Mb och analog kabel-TV med 16 kanaler.

Vid försäljning av en lägenhet tar föreningen ut en överlåtelseavgift på 1120 kr vilket köparen betalar. Pantsättningsavgiften är 443 kr per lånenummer.