Meddelande från Valberedning

Vill du engagera dig i styrelsen?

Snart är det dags för årsstämma vilket innebär att vi som
valberedning letar efter nya styrelseledamöter.

En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas
engagemang för att kunna fungera.

Vill du göra en insats för föreningen eller känner någon som du tror skulle vara en tillgång i föreningens verksamhet, hör av dig till oss senast den 2 maj!

Skicka mail till valberedning@brfklockarbacken8.se eller kom och prata med oss på städdagen!