Hänsyn

Utifrån ett hänsynsperspektiv gäller följande tider:

Vardagar tystnad: 22.00-07.00

Helger tystnad: 22.00-09.00

Om du ska renovera/ha fest sätt gärna upp ett anslag i din port och förvarna dina grannar. Om du blir störd, knacka på hos den störande. Att ringa störjouren är en sista utväg. Om du trots påstötning fortfarande blir störd kan du ringa störjouren. Kostnaden för utryckning från störjouren kommer att debiteras den störande. Om störjouren ej kan  bekräfta att det är en störning måste föreningen betala utryckningskostnaden, vilket drabbar alla i föreningen. Ring därför störjouren endast vid akuta fall. 

Om du ringer störjouren var noga med att anteckna tidpunkt, plats, lägenhetsnummer, typ av störning mm  samt maila detta till styrelsen på info@brfklockarbacken8.se. Du kan även lämna uppgifterna i vår brevlåda på Ängsnsvägen 4-6.

Det finns både skrivna och oskrivna regler för vad man får och inte får göra som medlem/hyresgäst. I  dokumentet  Goda Grannar Guide har vi samlat några regler för trivsamt boende och god grannsämja.