Sophantering

Hushållssopor kastas i sopnedkast eller i sopkärl på gården. Blöjor räknas också till hushållssopor och skall liksom andra hushållssopor förslutas väl i plastpåse innan de kastas. Illaluktande avfall såsom fisk- och skaldjursrester bör läggas i en extra påse. OBS! Det är förbjudet att slänga farligt avfall i soporna. Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt.

Övriga sopor d.v.s. glas, papper och grovsopor måste den boende själv frakta till återvinningscentral eller återvinningsstation. På föreningens städdagar finns möjlighet att kasta grovsopor i uppställd container.
På återvinningscentralen tar man emot alla typer av sopor. Närmaste återvinningscentral är Regulatorvägen 3 i Flemingsberg (http://www.srvatervinning.se/Privat/Har/AVC/ ).
På en återvinningsstation kan man kasta pappersförpackningar (kartong), plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar, returglas, småbatterier och returpapper. Alla återvinningsstationer tar dock inte emot alla typer av sopor.

Här hittar ni aktuella återvinningstationer.

Det är absolut förbjudet att placera sopor i trappor, cykelrum, vindskorridorer och utomhus.