Kallelse årsmöte 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Datum: torsdagen den 3 juni 2021                       

Tid: klockan 19.00- ca 21.00

Plats: Hörningsnässkolans matsal (prel.)

Dagordning:

Årsmötesförhandlingar inkl. genomgång av årsredovisning, val av styrelse och behandling av följande motioner/propositioner:

  • uppfräschning av utemiljö
  • uppsättning av askkoppar vid våra portar
  • revidering av föreningens stadgar (bifall till förra årets ändring)

På grund av pandemin är poströstning möjlig som ett alternativ till fysisk närvaro. Detta innebär att inga förslag kan lämnas muntligt på mötet. Förslag på medlemmar i styrelse lämnas till valberedningen enligt tidigare anslag.

Förslag på medlemmar i valberedning lämnas till styrelse senast 2021-05-17.
Mail till info@brfklockarbacken8.se eller i brevlåda mellan Ängsnäsv. 4 och 6

Dagordning, årsredovisning, motionstexter, röstningslapp och andra handlingar kommer i brevlådan före stämman.

Deltagande via ombud kommer inte att vara möjligt. Poströstning ersätter.

Med vänlig hälsning

Styrelsen